Cursuri

Sociologia consumului şi a cumpărării / Magdalena Crăciun (Universitatea din București)

Marketing 3.0 / Laura Roșca (Academia de Studii Economice)

Media Planning / Valentina Marinescu (Universitatea din București)

Firmă de cercetare de piață / Alexandru Zodieru (Cult Market Research)

Etică și integritate academică / Dumitru Sandu (Universitatea din București)

Eye tracking Research TOBII / Marian Vasile (Universitatea din București)

Consum sustenabil / Raluca Popescu (Universitatea din București) 

Cercetare de piață. Abordări calitative / Magdalena Crăciun (Universitatea din București)

Cercetare de piață. Abordări cantitative / Marian Vasile (Universitatea din București)

Design aplicat / Florin Alexa (TECHO România)

Finanțe pentru non-finantişti / Claudiu Herteliu (Academia de Studii Economice)

Comportamentul consumatorului / Gabriel Jderu (Universitatea din București)

Internship într-o organizație

Consum şi gen / Laura Grunberg (Universitatea din București)

Management strategic / Luana Pop (Universitatea din București)

Economie comportamentală / Rodica Ianole (Universitatea din București)

Elaborare proiect cercetare

Pe lîngă aceste cursuri, studenții vor mai urma un curs obligatoriu – Cercetare sociologică avansată (semestrul 3), precum și un opțional de la un alt master cu același număr de credite alocat (semestrul 1). Cei care nu au absolvit sociologia trebuie să urmeze și un curs de teorii și metode în sociologie (semestrul 1).